Dự án ” Sân bay Long Thành ” và công tác xây dựng hạ tầng ngoài ranh giới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỒNG NAI: GẤP RÚT TRIỂN KHAI CÔNG TÁC XÂY DỰNG HẠ TẦNG NGOÀI RANH GIỚI " SÂN BAY LONG THÀNH "

Dự kiến tháng 7 này, Ban Quản lí – Long Thành phối hợp với các đơn vị thiết kế sẽ hoàn tất công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự án – thiết kế cơ sở. Và sẽ gửi lại hồ sơ theo góp ý của Sở Kế hoạch – Đầu tư tỏng hợp rồi trình lên UBND tỉnh để phê duyệt dự án tái lập hạ tầng ngoài ranh giới " Sân bay Long Thành ".

Dự án tái lập hạ tầng ngoài ranh giới bao gồm hệ thống đường xung quanh " Sân bay Long Thành ", hạ tầng khu hành chính xã Bình Sơn, xây dựng hạ tầng cho một phần khu vực ấp 2, xã Suối Trầu cũ sát nhập vào xã Bàu Cạn.

Ngoài ra, còn phải phát triển và xây dựng mới 3 tuyến đường dây điện trung thế, hạ thế và nâng cấp các trạm biến áp hiện hữu để đảm bảo nguồn điện không bị chia cắt .

Tính đến ngày 18/06/2019, theo báo cáo UBND Huyện Long Thành đã hoàn chỉnh hồ sơ được 276/455 hộ thuộc khu vực ưu tiên. Để đạt được khối lượng công việc như hiện nay, Huyện đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của Tỉnh và đề ra quyết tâm cao để thực hiện. Với tiến độ này, sẽ đảm bảo cho việc bàn giao mặt bằng theo yêu cầu.

Theo kế hoạch, sau khi đăng thông báo đối với các trường hợp chủ đất vắng mặt – Ban quản lí sẽ tiếp tục thực hiện các hồ sơ còn lại của khu vực thu hồi đất ưu tiên dự án " Sân bay Long Thành ".

*Tên của bạn

*Địa chỉ Email

*Điện thoại

Thông điệp